Rudolf Steiner


...Je nemožné sa dostať do akejkoľvek oblasti bez spojenia sa s tým, čo bolo už staršími bratmi ľudstva prebádané a zrené. V duchovnom svete je postarané o to, že žiaden takzvaný čudák nebude môcť byť a povedať: Ja sa nestarám o to, čo už tu je, ja si bádam jedine sám za seba. - Všetky tie skutočnosti, ktoré sa dnes zverejňujú v teosofii, by neboli videné ani vysoko vyškolenými a pokročilými, ak by sa títo pred tým o tom neboli dozvedeli...
...V pomerne krátkej dobe tu budú mnohí ľudia, ktorí sa stanú jasnovidnými; títo budú môcť zrieť v duchovných svetoch len bezobsažnosti, nie však pravdu - pretože nedokážu vidieť to dôležité, čo už v duchovných svetoch je vybádané. Tieto pravdy, ktoré podáva teosofia, je potrebné najskôr študovať, až potom ich možno vnímať. Teda i samotný jasnovidec musí najskôr študovať to, čo je už prebádané a potom môže za určitého školenia sám skutočnosti zrieť. Možno povedať: božské bytosti oplodnia ľudskú dušu len raz pri prvom zrení a ak sa toto jednorazové, panenské oplodnenie uskutočnilo, potom je pre ostatných nutné nasmerovať najskôr pohľad na to, čo si táto prvá ľudská duša nadobudla, aby mali nárok nadobudnúť si a zrieť to isté. Tento zákon zakladá úplne vo vnútri univerzálne bratstvo, pravé bratstvo ľudí.

Budapest, 4.jún 1909, GA 109naspäť