Prípoveď základného kameňa antroposofickej spoločnosti pripravil Rudolf Steiner ako mantrickú báseň na znovuzakladajúci vianočný zjazd Antroposofickej spoločnosti v decembri 1923. Podľa slov Rudolfa Steinera by mal byť tento základný kameň vložený do duší a sŕdc antroposofov.

Môj preklad je plodom niekoľkoročnej vnútornej práce s týmto textom, Som si vedomý, že každý preklad je istým spôsobom nedokonalý, ale považujem za potrebné, aby existoval preklad v slovenskom jazyku. Viem aj, že existuje viacero viac či menej podarených prekladov z minulosti, ale žiaden sa nerozšíril jednotne po celom Slovensku. Nuž teda ponúkam tento svoj preklad, ktorý si budete môcť kedykoľvek nájsť na internete a použiť podľa potreby.
Prípoveď základného kameňa


1.
Ľudská duša!
Žiješ v údoch,
ktoré ťa nesú cez svet priestoru
do mora duchovného súcna.

Cvič rozpomínanie na ducha
v duševných hlbinách,
kde vo vládnucom
bytí tvorcu svetov
osobité ja
v božskom ja
nadobúda bytie.

A budeš popravde žiť
vo svetovej bytosti ľudskej.
Pretože vládne na výsostiach otcovský duch
vytvárajúc bytie v hĺbkach svetových.

Vy, duchovia síl,
dajte, nech z výsostí zaznieva to,
čo v hĺbkach nachádza ozvenu.
Toto hovorí:
Ľudstvo nadobúda bytie z toho, čo je božské.

To počujú duchovia východu, západu, severu, juhu.
Nech ľudia to počujú.

2.
Ľudská duša!
Žiješ v tepe srdca a pľúc,
ktorý ťa vedie cez rytmus času
k cíteniu vlastnej duševnej podstaty.

Cvič uvedomovanie si ducha
v duševnej rovnováhe,
kde vlniace sa činy
tvorenia svetov
osobité ja
so svetovým ja
zjednocujú.

A budeš popravde cítiť
v pôsobnosti duševnosti ľudskej.
Pretože vládne vôľa Kristova v okolí,
omilosťujúc duše v rytmoch svetových.

Vy, duchovia svetla,
dajte, nech z východu sa zapaľuje to,
čo západom sa formuje v tvar.
Toto hovorí:
V Kristovi sa životom stáva smrť.

To počujú duchovia východu, západu, severu, juhu.
Nech ľudia to počujú.

3.
Ľudská duša!
Žiješ v kľudne spočívajúcej hlave,
ktorá ti zo základov večnosti
odkrýva myšlienky sveta.

Cvič zrenie ducha
v pokoji myšlienok,
kde večné božské ciele
svetlo podstaty sveta
osobitému ja
k slobodnej vôli
darúvajú.

A budeš popravde myslieť
v základoch ducha ľudstva.
Pretože vládnu svetové myšlienky ducha,
vyprosujúc svetlo u podstaty sveta.

Vy, duchovia duší,
dajte, nech z hĺbok je vyprosené to,
čo na výsostiach bude vypočuté.
Toto hovorí:
Vo svetových myšlienkach ducha precitá duša.

To počujú duchovia východu, západu, severu, juhu.
Nech ľudia to počujú.

4.
Na obrate vekov
vstúpilo svetlo svetového ducha
do prúdu pozemskej podstaty bytia.

Skončila vláda
nočnej tmy.
Svetlo denného jasu
sa rozžiarilo v ľudských dušiach.
Svetlo,
čo zohrieva
srdcia chudobných pastierov,
svetlo,
čo osvecuje
hlavy múdrych kráľov.

Božské svetlo,
Kristus-Slnko,
Zohrievaj
naše srdcia,
osvecuj
naše hlavy.

Nech dobrým sa stáva,
čo zakladáme zo sŕdc,
čo z hláv
cieľaplne
viesť
chceme.


naspäť