Rudolf Steiner

Pôsobenie z jadra veci


Zmýšľania a myšlienkové impulzy, hlavne impulzy vedomia, nepôsobia práve z večera na ráno, ale prenášajú sa do prúdenia duchovného sveta a nemôžu byť posudzované vonkajškovo, nie podľa prostých vonkajších skutočností, ktoré sú len symptómami a nie bezprostrednou realitou.

Už skôr som sa pokúsil o to, tak ako to len pod vplyvom nutných skutočností išlo, i v tom, čo sa už raz muselo udiať (-prepáčte, že spomínam i to), aby sa úprimne priamo pochopilo, tak, ako to len ide, toto pôsobenie z jadra veci. Preto som upokojoval priateľov, ktorí hneď v prvých dňoch považovali za najdôležitejšie napríklad zavolať nejakého advokáta, aby boli naše záujmy počas jednania o poistení zastúpené pokiaľ len možno dobre, v zmysle toho, čo musí byť považované za mimo-antropozofické. Pokúsil som sa, pokiaľ to len bolo možné, odstrániť všetko to, čo nepochádza zo samotného jadra antropozofického hnutia.

Či nemusí byť zmýšľané tak, že sa musíme učiť brať si naše záležitosti do vlastných rúk? Že sa musíme učiť nepostupovať tak, ako sa postupuje práve na neantropozofickom základe? Popravde, nebolo mi to uložením ešte viac práce, že som sa pokúsil viesť všetky jednania tak, že z našej strany sme si ich vykonávali len my sami.

Vedel som, že preberám zodpovednosť voči priateľom. Pretože ak by 15.júna boli zlé výsledky, tak by sa prirodzene hovorilo: Ak by sa vtedy zavolali tí správni advokáti, inak by to dopadlo. Ale takú zodpovednosť je potrebné prevziať, ak sa jedná o vyššie povinnosti z jadra antropozofického pôsobenia. Tie je potrebné brať vážne.

A neberieme ich práve viac vážne, ak v konkrétnych prípadoch nezostaneme stáť, tak, ako je to len možné, v jadre. Človek vyjadruje okamžite svoju nemohúcnosť, ak v jednotlivých otázkach hovorí o sebe, že nie je v stave záležitosti, ktoré sú mu vlastné, dokázať sám viesť z jadra antropozofického impulzu.

zdroj:
Aufbaugedanken und Gesinnungsbildung
(Myšlienky výstavby a výchova zmýšľania)naspäť