Tu chcem uverejňovať úvahy - moje i iných ľudí z blízkeho či vzdialenejšieho okolia - ktoré sú obrazom snáh chápať svet vôkol nás v súvislosti s antroposofiou.

MOJE ÚVAHY:

Lož ako pracovná metóda? - reakcia na články v časopise .týždeň z 23.októbra 2006
Hnutie - myšlienky o medziľudských súvislostiach
Myšlienky z pracovných stretnutí - myšlienka o závere
Myšlienky z pracovných stretnutí 2 - Obyčajný svet. Náčrt Sci-Fi poviedky
Mužský a ženský princíp v človeku - pokus o priblíženie sa problematike cez astrológiu
Natálny horoskop z pohľadu obsahu mužského a ženského princípu - pokračovanie a konkretizovanie vyššie uvedenej úvahy
Merkúr a Venuša - o zámene planét a jej dopade na dnešnú astrológiu
Neuveď nás... - o činných slovesách, vyslovovaných vyššími bytosťami
Baran verzus Baránok - astrológia verzus Nový Zákon
Kresťanstvo a fyzika - zamyslenie sa nad jednou knižkou
ÚVAHY INÝCH:

Slavomír Lichvár:

Ľudskosť na báze poznania
Úloha individuality v spoločnosti
-

naspäť