91.
V dnešnom svetovom veku vstupuje vôľa do bežného vedomia iba prostredníctvom myšlienky. Toto bežné vedomie však môže nadviazať iba na to, čo je zmyslovo vnímateľné. Aj z vlastnej vôle uchopuje iba to, čo z nej vstúpi do sveta zmyslového vnímania. Človek v tomto vedomí vie o svojich vôľových impulzoch iba predstavovým pozorovaním seba samého, rovnako ako iba pozorovaním vie o vonkajšom svete.
92.
Karma, ktorá pôsobí vo vôli, je vlastnosťou, pripojenou k nej z predchádzajúcich pozemských životov. Táto preto nemôže byť uchopená predstavami bežného zmyslového bytia, ktoré sú orientované iba na súčasný pozemský život.
93.
Keďže tieto predstavy nedokážu uchopiť karmu, odkazujú to, s čím sa ako s nepochopiteľným stretávajú v ľudských vôľových impulzoch, do mystickej temnoty telesnej konštitúcie, zatiaľ čo ono je to pôsobenie predchádzajúcich pozemských životov.Originálne znenie

Ďalej (Smernice č.94., 95., 96.)
Nazad (Smernice č.88., 89., 90.)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

91. Der Wille tritt in das gewöhnliche Bewußtsein im heutigen Weltalter nur durch den Gedanken ein. Dieses gewöhnliche Bewußtsein kann aber nur an das sinnlich Wahrnehmbare anknüpfen. Es ergreift auch an dem eigenen Willen nur das, was von diesem in die sinnliche Wahrnehmungswelt eintritt. Der Mensch weiß in diesem Bewußtsein von seinen Willensimpulsen nur durch die vorstellende Beobachtung seiner selbst, wie er von der Außenwelt nur durch Beobachtung weiß.

92. Das Karma, das im Willen wirkt, ist eine ihm aus vorangegangenen Erdenleben anhaftende Eigenschaft. Diese kann daher nicht durch die Vorstellungen des gewöhnlichen Sinnesseins, die nur auf das gegenwärtige Erdenleben hin orientiert sind, erfaßt werden.

93. Weil diese Vorstellungen das Karma nicht erfassen können, verweisen sie das ihnen an den menschlichen Willensimpulsen entgegentretende Unverständliche in das mystische Dunkel der Körperkonstitution, während es die Wirkung vorangegangener Erdenleben ist.