85.
V súčasnej dobe sa človek prežíva predovšetkým v bdelom dennom vedomí. Toto pežívanie mu zastiera, že v rámci bdelosti je v jeho prežívaní prítomná tretia hierarchia.
86.
V snovom vedomí prežíva človek chaotickým spôsobom vlastnú bytosť neharmonicky zjednotenú s duchovnou podstatou sveta. Ak sa postaví proti snovému vedomiu ako jeho druhý pól vedomie imaginatívne, tak si človek uvedomí, že v jeho prežívaní je prítomná druhá hierarchia.
87.
V bezsennom vedomí spánku prežíva človek bez vlastného vedomia vlastnú bytosť zjednotenú s duchovnou podstatou sveta. Ak sa postaví proti vedomiu spánku ako jeho druhý pól vedomie inšpiratívne, tak si človek uvedomí, že v jeho prežívaní je prítomná prvá hierarchia.Originálne znenie

Nazad (Smernice č.82., 83., 84.)
Ďalej (Smernice č.88., 89., 90.,)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

85. Im wachen Tagesbewußtsein erlebt sich im gegenwärtigen Weltenalter zunächst der Mensch. Dieses Erleben verhüllt ihm, daß innerhalb der Wachheit die dritte Hierarchie in seinem Erleben gegenwärtig ist.

86. Im Traumbewußtsein erlebt der Mensch in chaotischer Art das eigene Wesen mit dem Geistwesen der Welt unharmonisch vereinigt. Stellt sich dem Traumbewußtsein das imaginative als dessen anderer Pol gegenüber, so wird der Mensch gewahr, daß die zweite Hierarchie in seinem Erleben gegenwärtig ist.

87. Im traumlosen Schlafbewußtsein erlebt der Mensch ohne eigene Bewußtheit das eigene Wesen mit dem Geistwesen der Welt vereinigt. Stellt sich dem Schlafbewußtsein das inspirierte als dessen anderer Pol gegenüber, so wird der Mensch gewahr, daß die erste Hierarchie in seinem Erleben gegenwärtig ist.