76.
Ak chceme vyvolať predstavu prvej hierarchie (Serafíni, Cherubíni, Tróny), budeme sa musieť pokúšať vytvárať obrazy, v ktorých duchovno (iba nadsmyslovo vnímatelné) sa činne zjavuje vo formách, které sa zjavujú v zmyslovom svete. Duchovno v zmyslovej obraznosti musí byť obsahom myšlienok o prvej hierarchii.

77.
Ak chceme vyvolať predstavu druhej hierarchie (Kyriotetes, Dynamis, Exusiai), budeme sa musieť pokúšať vytvárať obrazy, v ktorých sa duchovno prejavuje nie v zmyslových formách, ale čisto duchovným spôsobom. Duchovno nie v zmyslovej, ale čisto duchovnej obraznosti musí byť obsahom myšlienok o druhej hierarchii.

78.
Ak chceme vyvolať predstavu tretej hierarchie (Archai, Archanjeli, Anjeli), budeme sa musieť pokúšať vytvárať obrazy, v ktorých sa duchovno zjavuje nie vo formách zmyslových, ale ani nie vo formách čisto duchovného rázu, ale zjavuje sa tak, ako sa prežíva myslenie, cítenie a chcenie v ľudskej duši. Duchovno v duševnej obraznosti musí být obsahom myšlienok o tretej hierarchii.
Originálne znenie

Ďalej (Smernice č.79., 80., 81.,)
Nazad (Smernice č.72., 73., 74., 75.)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

76. Will man eine Vorstellung der ersten Hierarchie (Seraphim, Cherubim und Throne) hervorrufen, so wird man darnach suchen müssen, Bilder zu gestalten, in denen Geistiges (nur übersinnlich Schaubares) in den Formen sich wirkend offenbart, die in der Sinnenwelt zur Erscheinung kommen. Geistiges in sinnenfälliger Bildlichkeit muß Inhalt der Gedanken über die erste Hierarchie sein.

77. Will man eine Vorstellung der zweiten Hierarchie (Kyriotetes, Dynameis, Exusiai) hervorrufen, so wird man darnach suchen müssen, Bilder zu gestalten, in denen Geistiges nicht in sinnenfälligen Formen, sondern auf rein geistige Art sich offenbart. Geistiges in nicht sinnenfälliger, sondern rein geistiger Bildlichkeit muß der Inhalt der Gedanken über die zweite Hierarchie sein.

78. Will man eine Vorstellung der dritten Hierarchie (Archai, Archangeloi, Angeloi) hervorrufen, so wird man darnach suchen müssen, Bilder zu gestalten, in denen Geistiges nicht in sinnenfälligen Formen, aber auch nicht auf rein geistige Art, sondern so sich offenbart, wie Denken, Fühlen und Wollen in der menschlichen Seele sich darleben. Geistiges in seelenhafter Bildlichkeit muß der Inhalt der Gedanken über eine dritte Hierarchie sein.