62.
Zmyslový svet vynáša v zmyslových vnemoch na povrch len časť tej podstaty, ktorú skrýva v hĺbkach svojich vĺn. Pri prenikavom duchovnom skúmaní ukazuje, že v týchto hĺbkach sú následné účinky toho, čo ľudské duše spôsobili v dávno minulých dobách.

63.
Ľudský vnútorný svet zjavuje zvyčajnému sebapozorovaniu len časť toho, v čom vnútri spočíva. Pri zosilnenom prežívaní ukazuje, že stojí v duchovne živej skutočnosti.

64.
V osude človeka sa neprejavuje proste len pôsobnosť vonkajšieho sveta, ale tiež pôsobnosť vlastného ja.

65.
V ľudských duševných zážitkoch sa nezjavuje proste len ja, ale tiež duchovný svet, o ktorom ja môže duchovným poznaním vedieť, že je spojený s jeho vlastnou bytosťou.Originálne znenieĎalej (Smernice 66, 67, 68)
Nazad (Niečo o chápaní ducha a prežívaní osudu)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

62. Die Sinneswelt trägt in den Sinneswahrnehmungen nur einen Teil des Wesens an die Oberfläche, das sie in ihren Wellentiefen birgt. Bei eindringlicher geistgemäßer Beobachtung zeigt sie, daß in diesen Tiefen die Nachwirkungen dessen sind, was Menschenseelen noch in langvergangenen Zeiten gewirkt haben.

63. Die menschliche Innenwelt offenbart dem gewöhnlichen Selbstbetrachten nur einen Teil dessen, in dem sie darinnen steht. Bei erstarktem Erleben zeigt sie, daß sie in einer geistlebendigen Wirklichkeit steht.

64. In dem Schicksal des Menschen offenbart sich nicht bloß die Wirksamkeit einer Außenwelt, sondern auch diejenige des eigenen Selbst.

65. In den menschlichen Seelen-Erlebnissen offenbart sich nicht bloß ein Selbst, sondern auch eine Geistwelt, die das Selbst in geistmäßiger Erkenntnis mit der eigenen Wesenheit verbunden wissen kann.