50.
Je úplne mimoriadne dôležité poukázať na to, že zaoberanie sa dejinným životom ľudstva bude oživené tým, že ukážeme, že sú to ľudské duše samotné, ktoré prenášajú výsledky jednej dejinnej epochy do druhej tým, že putujú vo svojich opätovných pozemských životoch od epochy k epoche.

51.
Voči takémuto pozorovaniu sa ľahko vznesie námietka, že odníma dejinám elementárnosť a naivitu; ale činí sa tak neprávom. Naopak, ono prehlbuje nazeranie na dejiny, ktoré sleduje až do toho nejvnútornejšieho z ľudskej bytosti. Dejiny sa tým stávajú bohatšími a konkrétnejšími, nie chudobnejšími ani abstraktnejšími. Len musíme v popisovaní vyvinúť srdce a zmysel pre živú ľudskú dušu, do ktorej tým hlboko nazeráme.

52.
Je treba sa zaoberať epochami v živote medzi smrťou a novým zrodením vo vzťahu k utváraniu karmy. „Ako“ sa máme zaoberať týmto utváraním karmy, to bude tvoriť obsah ďalších smerníc.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č. 53, 54, 55)
Nazad (Smernice č. 47, 48, 49)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

50. Es ist von ganz besonderer Wichtigkeit, darauf hinzuweisen, wie die Betrachtung des geschichtlichen Lebens der Menschheit dadurch belebt wird, daß man zeigt, es sind die Menschenseelen selbst, welche die Ergebnisse der einen Geschichtsepoche in die andere hinübertragen, indem sie in ihren wiederholten Erdenleben von Epoche zu Epoche wandeln.

51. Man wird leicht gegen eine solche Betrachtung einwenden, daß sie der Geschichte das Elementarische und Naive nimmt; aber man tut damit unrecht. Sie vertieft vielmehr die Anschauung des Geschichtlichen, das sie bis in das Innerste der Menschenwesenheit hinein verfolgt. Geschichte wird dadurch reicher und konkreter, nicht ärmer und abstrakter. Man muß nur in der Darstellung Herz und Sinn für die lebende Menschenseele entwickeln, in die man dadurch tief hineinschaut.

52. Es sollen die Epochen im Leben zwischen Tod und neuer Geburt mit Beziehung auf die Karmabildung behandelt werden. Das «Wie» dieser Behandlung der Karmabildung soll den Inhalt der weiteren Leitsätze bilden.