26.
Až po odložení astrálneho tela, po dokončenom posudzovaní života, vstupuje človek do duchovného sveta. V tomto stojí voči bytostiam čisto duchovného druhu v takom vzťahu, ako na zemi voči bytostiam a procesom prírodnej ríše. V duchovnom prežívaní sa potom stáva vnútorným svetom všetko to, čo v zemskom prežívaní bolo svetom vonkajším. Ten vonkajší svet potom človek nie prosto vníma, ale prežíva ho v jeho duchovnosti - ktorá mu na zemi bola skrytá - ako svoj vnútorný svet.

27.
Človek, aký je na zemi, stáva sa v duchovnej oblasti vonkajším svetom. Na tohoto človeka sa pozeráme tak, ako na zemi pozeráme na hviezdy, oblaky, hory, rieky. A tento vonkajší svet nie je menej obsahovo bohatý, než sa javí pozemskému životu vzhľad kozmu.

28.
Síly v duchovnej oblasti, vytvorené duchom človeka, pôsobia následne v stvárňovaní človeka pozemského, tak ako činy, uskutočnené vo fyzickom človeku, pôsobia ďalej v živote po smrti ako duševný obsah.


Originálne znenie
Ďalej (Smernice č. 29, 30, 31)
Nazad (Smernice č. 23, 24, 25)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

26. Erst nach Ablegung des Astralleibes, nach der vollendeten Lebensbeurteilung, tritt der Mensch in die geistige Welt ein. In dieser steht er zu Wesenheiten rein geistiger Art in einer solchen Beziehung wie auf der Erde zu den Wesenheiten und Vorgängen der Naturreiche. Es wird im geistigen Erleben dann alles, was im Erdenleben Außenwelt war, zur Innenwelt. Der Mensch nimmt dann nicht bloß diese Außenwelt wahr, sondern er erlebt sie in ihrer Geistigkeit, die ihm auf Erden verborgen war, als seine Innenwelt.

27. Der Mensch, wie er auf Erden ist, wird im Geistgebiet Außenwelt. Man schaut auf diesen Menschen, wie man auf Erden auf Sterne, Wolken, Berge, Flüsse schaut. Und diese Außenwelt ist nicht weniger inhaltreich, wie die Erscheinung des Kosmos dem irdischen Leben erscheint.

28. Die im Geistgebiet vom Geiste des Menschen erbildeten Kräfte wirken in der Gestaltung des Erdenmenschen fort, so wie die im physischen Menschen vollbrachten Taten in dem Leben nach dem Tode als Seeleninhalt fortwirken.