23.
Človek tým, že prechádza bránou smrti, vstupuje do duchovného sveta, pričom cíti, ako z neho odpadáva všetko, čo si získal telesnými zmyslami a mozgom počas pozemského života ako dojmy a duševné obsahy. Jeho vedomie má potom pred sebou v obsiahlom tabló v obrazoch to, čo mohlo byť prijaté do pamäti počas pozemského putovania ako životný obsah vo forme bezobrazných myšlienok, alebo čo síce zostalo pre pozemské vedomie nepovšimnuté, avšak urobilo to na dušu podvedomý dojem. Tieto obrazy po niekoľkých dňoch vyblednú až zmiznú. Keď sa úplne stratili, človek vie, že odložil aj svoje éterické telo, v ktorom môže spoznať nositeľa týchto obrazov.
24.
Po odložení éterického tela má človek ešte telo astrálne a Ja ako články, ktoré mu zostávajú. Kým je na ňom telo astrálne, umožňuje mu ono prežívať z vedomia všetko to, čo počas pozemského života vytvorilo nevedomý obsah duše, spočívajúcej v spánku. V tomto obsahu sú obsiahnuté úsudky, vtisnuté astrálnemu telu duchovnými bytosťami vyššieho sveta počas spánku, ktoré sa však pozemskému vedomiu skrývajú. Človek prežíva ešte raz svoj pozemský život, avšak tak, že jeho duševným obsahom je teraz posudzovanie jeho konania a myslenia z hľadiska duchovného sveta. Prežívanie sa odohráva spätne: najskôr posledná noc, potom predposledná a tak ďalej.

25.
Posudzovanie života prežívané v astrálnom tele po prechode bránou smrti trvá tak dlho, ako je dlhá doba, ktorú počas pozemského života zabral spánok.

Originálne znenie

Ďalej (Smernice č. 26, 27, 28)
Nazad (Smernice č. 20, 21, 22)
naspäť na zoznam smerníc


Originálne znenie:

23. Der Mensch betritt, indem er durch die Todespforte geht, die geistige Welt, indem er von sich abfallen fühlt alles, was er durch die Sinne des Leibes und durch das Gehirn während des Erdenlebens an Eindrücken und an Seeleninhalten erworben hat. Sein Bewußtsein hat dann in einem umfassenden Tableau in Bildern vor sich, was an Lebensinhalt während des Erdenwandels in Form von bildlosen Gedanken in das Gedächtnis gebracht werden konnte, oder was zwar für das Erdenbewußtsein unbemerkt geblieben ist, doch aber einen unterbewußten Eindruck auf die Seele gemacht hat. Diese Bilder verblassen nach wenig Tagen bis zum Entschwinden. Wenn sie sich ganz verloren haben, so weiß der Mensch, daß er auch seinen Ätherleib abgelegt hat, in dem er den Träger dieser Bilder erkennen kann.
24. Der Mensch hat nach der Ablegung des Ätherleibes noch den Astralleib und das Ich als die ihm verbleibenden Glieder. Solange der erstere an ihm ist, läßt dieser von dem Bewußtsein alles das erleben, was während des Erdenlebens den unbewußten Inhalt der im Schlafe ruhenden Seele gebildet hat. In diesem Inhalt sind die Urteile enthalten, welche die Geistwesen einer höheren Welt während der Schlafzeiten dem Astralleib einprägen, die aber dem Erdenbewußtsein sich verbergen. Der Mensch lebt sein Erdenleben noch einmal durch, doch so, daß sein Seeleninhalt jetzt die Beurteilung seines Tuns und Denkens vom Gesichtspunkte der Geisteswelt aus ist. Das Durchleben geschieht rückläufig: erst die letzte Nacht, dann die zweitletzte und so weiter.
25. Die nach dem Durchgang durch die Todespforte im Astralleibe erlebte Lebensbeurteilung dauert so lange, wie die Zeit betragen hat, die während des Erdenlebens von dem Schlafe eingenommen war.