100.
Myšlienky majú svoje vlastné sídlo v éterickom tele človeka. Tam sú však žijúcimi, bytostnými silami. Vtláčajú sa do fyzického tela. A ako takéto „vtlačené myšlienky“ majú tieňový charakter, v ktorom ich pozná zvyčajné vedomie.

101.
To, čo žije v myšlienkach ako cítenie, to sem prichádza z astrálneho tela, čo ako chcenie, z „Ja“. Aj v spánku žiari éterické telo človeka v jeho myšlienkovom svete; ibaže človek sa toho nezúčastňuje, protože vyzdvihol z éterického a fyzického tela cítenie myšlienok s telom astrálnym a chcenie myšlienok s „Ja“.

102.
V okamihu, v ktorom počas spánku astrálne telo a ja prerušujú vzťah k myšlienkam éterického tela, vstupujú do vzťahu ku „karme“, k nazeraniu na udalosti v postupe opakovaných pozemských životov. Toto nazeranie je obyčajnému vedomiu odopreté; nadzmyslové vedomie doň vstupuje.Originálne znenieĎalej
Nazad (Smernice č.97., 98., 99.)
naspäť na zoznam smerníc


Ďalej (Cesta predmichaelská a cesta Michaelova)
Originálne znenie:

100. Die Gedanken haben ihren eigentlichen Sitz im ätherischen Leib des Menschen. Aber da sind sie lebendig-wesenhafte Kräfte. Sie prägen sich dem physischen Leibe ein. Und als solche «eingeprägte Gedanken» haben sie die schattenhafte Art, in der sie das gewöhnliche Bewußtsein kennt.

101. Was in den Gedanken als Fühlen lebt, das kommt vom astralischen Leib, was als Wollen, vom «Ich» her. Im Schlafen erstrahlt der Ätherleib des Menschen durchaus in dessen Gedankenwelt; nur der Mensch nimmt nicht daran teil, weil er das Fühlen der Gedanken mit dem Astralleib, das Wollen derselben mit dem «Ich» aus dem ätherischen und physischen Leib herausgezogen hat.

102. In dem Augenblicke, in dem während des Schlafes der astralische Leib und das Ich das Verhältnis zu den Gedanken des Ätherleibes lösen, gehen sie ein solches zu dem «Karma», zur Anschauung der Geschehnisse durch die wiederholten Erdenleben hindurch ein. Diese Anschauung ist dem gewöhnlichen Bewußtsein versagt; ein übersinnliches Bewußtsein tritt in sie ein.