Rudolf Steiner

Antroposofické smernice


Antroposofické smernice (17.február 1924)
Antroposofické smernice, dané ako podnet z Goetheana. 1 až 3
Smernice 4 a 5
Smernice 6 a 7
Smernice 8, 9 a 10
Smernice 11, 12 a 13
Smernice 14, 15 a 16
Smernice 17, 18 a 19
Smernice 20, 21 a 22
Smernice 23, 24 a 25
Smernice 26, 27 a 28
Smernice 29, 30 a 31
Smernice 32, 33 a 34
Smernice 35, 36 a 37
Smernice 38, 39 a 40
Smernice 41, 42 a 43
Smernice 44, 45 a 46
Smernice 47, 48 a 49
Smernice 50, 51 a 52
Smernice 53, 54 a 55
Smernice 56, 57 a 58
Smernice 59, 60 a 61
Niečo o chápaní ducha a prežívaní osudu
Smernice 62, 63, 64 a 65
Smernice 66, 67 a 68
Duchovné svetové oblasti a ľudské sebapoznanie
Smernice 69, 70 a 71
Smernice 72, 73, 74 a 75
Smernice 76, 77 a 78
Smernice 79, 80 a 81
Smernice 82, 83 a 84
Smernice 85, 86 a 87
Smernice 88, 89 a 90
Smernice 91, 92 a 93
Smernice 94, 95 a 96
Smernice 97, 98 a 99
Smernice 100, 101 a 102
Cesta predmichaelská a cesta Michaelova
Smernice 103, 104 a 105
Michaelova úloha v Ahrimanovej sfére
Smernice 106, 107 a 108
Michaelove skúsenosti a zážitky počas plnenia jeho kozmického poslania
Smernice 109, 110 a 111
Budúcnosť ľudstva a činnosť Michaelova
Smernice 112, 113 a 114

naspäť