Tento Steinerov "Morgenspruch" som prekladal roku 1998 a mojou snahou bolo ako jednak uchovať obsahovú stránku veci, tak i rytmickú. Slovenčina však oproti nemčine je dosť rozdielna. A tak som pôvodné Steinerove šesťslabičné verše nahradil sedemslabičnými a záverečné dva verše vytvaroval do značne zhustenej podoby, aby som túto sedemslabičnosť dodržal. Ako som sa sprostredkovane dopočul, nie všetkým sa tento preklad páčil, vraj v mojom preklade nie je dodržané nejaké správne tvorenie viet, alebo neviem čo presne. Nuž, nebolo mi to povedané priamo, takže neviem, o čo presne malo ísť. A tak nechávam svoj preklad prípovede v pôvodnej podobe.Ranná prípoveď


(triedy 1-4)


Ľúbezné svetlo slnka
to deň mi rozjasnieva;
A duchovná moc duše
zas silu údom dáva.

V slnečnom lesku svetla
ja uctievam, ó Bože,
tú človečenskú silu,
čo Ty's do mojej duše
tak dobrotivo vsadil,
že môžem pracovitým
a učeniachtivým byť.

Z Teba je svetlo, sila,
k Tebe prúď láska, vďaka.
Orginálne znenie:


Der Sonne liebes Licht,
Es hellet mir den Tag;
Der Seele Geistesmacht
Sie gibt den Gliedern Kraft;
Im Sonnen Lichtes Glanz
Verehre ich, O Gott,
Die Menschenkraft, die Du
In meine Seele mir
So gütig hast gepflanzt,
Daß ich kann arbeitsam
Und lernbegierig sein.
Von Dir stammt Licht und Kraft,
Zu Dir ström´ Lieb´ und Danknaspäť