Rudolf Steiner - BAZILEJSKÝ PEDAGOGICKÝ KURZ - GA301 - tretia prednáška
Rudolf Steiner - BAZILEJSKÝ PEDAGOGICKÝ KURZ - GA301 - druhá prednáška
Rudolf Steiner - BAZILEJSKÝ PEDAGOGICKÝ KURZ - GA301 - prvá prednáška
Rudolf Steiner - O vyučovaní počtov(krátky úryvok z prednášky)
Snožrútiček - preklad rozprávky od Michaela Ende
Tranquilla Trampeltreu - preklad rozprávky od Michaela Ende
Postupný preklad GA 45 - Antroposofia, Fragment
Rudolf Steiner: Poslanie Michaelovo, 3.prednáška (z GA 194)
Rudolf Steiner: Poslanie Michaelovo, 6.prednáška (z GA 194)
Rudolf Steiner: Poslanie Michaelovo, 7.prednáška (z GA 194)
Rudolf Steiner: Poslanie Michaelovo, 8.prednáška (z GA 194)
The New York Times: Škola zo Silicon Valley, ktorá nepočítačuje
Rudolf Steiner: Práca Ja na dieťati (z GA 127)
Rudolf Steiner: O správe pedagogických zariadení (z GA 23)
Rudolf Steiner: Sviatok Troch kraľov (z GA 90)
Rudolf Steiner o nutnosti štúdia starších bádaní v duchovných svetoch (krátky úryvok z GA 109)
Rudolf Steiner: Otčenáš - ezoterické pojednanie
Rudolf Steiner: Ranná prípoveď pre deti z tried 1-4
Rudolf Steiner: Pospolitosť nad nami - Kristus v nás (z GA159)
Rudolf Steiner: Utajovanie nadzmyslových poznatkov v dávnejších dobách a ich terajšie zverejňovanie (z GA35)
Rudolf Steiner: Duchovná veda ako antroposofia a súčasná teória poznania (z GA35)
Rudolf Steiner: Ľudský život z hľadiska duchovnej vedy (antroposofie) (z GA35)
Georg Maier: Svetlo v húštine nedorozumení
Heinz Zimmermann: Slobodná vysoká škola pre duchovnú vedu. Analýza a perspektívy aktuálneho stavu, časť 1
Heinz Zimmermann: Slobodná vysoká škola pre duchovnú vedu. Analýza a perspektívy aktuálneho stavu, časť 2


naspäť