Rudolf Steiner

GA301, 9. prednáška, 4.5.1920. (Baselský pedagogický cyklus)
Posledný odstavecpreklad: Robert Blaschke, © apríl 2018
Teraz budem musieť ešte hovoriť o vlastnom vyučovaní gramatiky, budem však musieť tiež hovoriť o správnej metóde vyučovania počtov v mojom zmysle a tak ďalej. Uvidíme, ako práve napríklad aj pri výučbe počtov záleží na tom, dokázať intímne nahliadnuť do toho, čo sa tu vlastne deje pri človeku od 7. do 14. - 15. roka. Ak budeme rozvíjať človeka proti tomu, čo sa deje, potom mu uškodíme na celý jeho život. Proti ľudskej prirodzenosti môžeme vzdelávať a učiť veľmi ľahko, pretože ľudská prirodzenosť je rozdvojená. Musíme mať práve jasno v tom, že človeku škodíme, ak na jednej strane robíme niečo naozaj správne, ale budujeme to do extrému. Jedno musí byť vždy obrusované na druhom. V jazyku musíme plastický prvok obrusovať na hudobnom prvku. Ako sa to týka počtov, ešte uvidíme. Pretože zo všetkých tých vecí, ktoré tak strašne poškodzujú človeka, je to, čo pochádza z vyučovania počtov, pre mnohých ľudí to najhoršie zo všetkého. Spôsob, akým sa učíme počítať, je spravidla proti ľudskej prirodzenosti. Pretože všetko to, čo dnes u mnohých ľudí vystupuje ako sklon k materializmu, nie je v podstate ničím iným než výsledkom chybnej výučby počtov, práve tak okolo 9. roka života. A opäť - to, čo pri veľmi mnohých ľudoch dnes vystupuje absolútne deštruktívne pre celý ich neskorší duševný vývoj, je to, že príchádzajú príliš skoro k usudzovaniu, že im vyučovaciu látku prinášame tak, že na túto vyučovaciu látku ešte nie sú zrelí. Prijímajú množstvo vybudovaných úsudkov, ktoré potom v nich následne pôsobia. Tu sa hovorí už i o tom, že sa v človeku asociuje jeden pojem, jedna predstava s inými. Niet nešťastnejšieho výroku, než je toto o asociovaní predstáv. Pretože keď sa predstavy v nás asociujú, keď sa jedna nabaľuje na druhú a my ich musíme dobiehať, potom sme už posadnutí našim predstavovým životom, potom to už viac nemáme v našej moci. Ide práve o to, aby sme vzdelávaním a výučbou chránili človeka pred tým, žeby život asociácií získal navrch nad vôľovým životom.naspäť