Tento článok uvádzam v znení, ako vyšiel v Informačnom Liste APSWŠ. Bola to moja prvá úvaha, ktorá si našla cestu k širšiemu čitateľskému okruhu.


Mužský a ženský princíp v človeku

Pokus o priblíženie sa k problému cez astrológiu

Úvodom

Keď som si prezrel číslo 6/2000 Informačného listu APSWŠ s jeho novým "kabátom" a viditeľnou snahou o vytvorenie príjemnej, takmer rodinnej atmosféry v čitateľovi, napadlo ma, že možno práve tento časopis by mohol byť i miestom na prezentáciu myšlienok, ktoré, či už mne alebo iným víria hlavou v súvislosti s osobným duchovným snažením, trápeniami, tápaniami i drobnými "objavmi" či krôčikmi vpred. Najmä ak pritom ide o krôčiky, ktoré sa nám vidia také nedokonalé, že často sami pochybujeme, či sa s nimi vôbec máme zveriť verejnosti, či sú vôbec "hodné" toho, aby sa zjavili v iných, "vznešených" časopisoch. Skrátka a dobre, obrátil som sa s touto mojou myšlienkou na šéfredaktorku Alenku, ktorá ju podporila so slovami, že už dávno na to čaká :-). Tento môj príspevok je teda prvým pokusom túto myšlienku zrealizovať v praxi. Úvahy, podané nižšie, boli pôvodne písané ako list na podnet jednej mojej nemenovanej priateľky :-) o tom, čo si predstavujem pod pojmami mužský a ženský princíp. Forma tohto článku je aká je - je to akoby momentálne skratkovité uvažovanie, prevedené do slov. Nechcel som z toho robiť "veľkú vec", azda i tým trochu posmelím ostatných, ktorí si myslia, že sa k niečomu - k čomukoľvek - dopracovali, ale boja sa, že to nie je dosť dobré na zverejnenie. Konkrétne k tomuto článku je však ešte potrebné dopredu povedať, že úvahy v tomto myšlienkovom pochode, ak im má čitateľ rozumieť, už predpokladajú aspoň akú-takú znalosť astrologickej problematiky. Ale podľa mojich skúseností, takých ľudí je medzi čitateľmi IL už dosť. Takže toľko na úvod a teraz späť k téme:

Mužský a ženský princíp v človeku. Pokus o priblíženie sa k problému cez astrológiu.

Takže čo si zvolím za základné stanovisko v tomto pojednaní? Povedal som si, že horoskop, astrológiu, pretože chcem povedať niečo iné, než Aivanhov. (Láska a sexualita, Sophia 1999) On to totiž podľa mňa povedal tak dostatočne, že ja sám ani neviem, či vôbec k tomu mám čo dodať. Ale nech, azda je potrebné v tomto niečo urobiť. Neviem ešte ako to skončí, ale to nevadí. Ale rozhodol som sa, že aspoň v prvom priblížení to bude dosť osobné, koniec koncov, z čoho môžem iného čerpať, ak nie z toho, čo som sám, respektíve z toho, čo vo mne vedome žije akože ja.

Čo sa zvyčajne myslí, keď povieme mužský princíp v astrológii? Mars! Ženský? Venuša!

Skúsim teda definovať, čo sám pociťujem pod slovom Mars.

Mars je pre mňa predovšetkým činnosť. Červená farba. Oheň v človeku, sopky a horúčky. Túžba po boji, zbroj - štít, meč, kopija, kôň, brnenie, helma s chocholom.

Mužský princíp (MP) vo mne je teda to, čo koná. To, že sa rozhodujem niečo konať a následne to i vykonám alebo sa o to pokúsim. MP zrejme nebude totožný s túžbou konať i keď tam musia byť určité styčné body. MP je rozhodnutie, schopnosť prijímať rozhodnutia a uskutočňovať ich. Čiže nie túžba konať ale schopnosť konať. Konať, presadzovať sa. Presadzovať sa v dobrom i zlom, to je pre mňa MP.

Venuša pre mňa znamená lásku. To je zaujímavé. Ako keby som tým chcel povedať, že Mars teda nie je láska. Uvidíme, poďme ďalej. Venuša je umenie, krása, radosť, povievajúca briezka vo vánku, hudba, spočinutie v kráse, prijímanie krásy a lásky do seba, Venuša je i plodnosť (?) Táto veta mi ale nejde celkom zo srdca, asi by som ju nemal písať. Ale áno, povedzme, že ak to chápem ako schopnosť mať v sebe pripravenú pôdu k vytvoreniu nového života, tak to beriem. Samotné tvorenie nového života už pre mňa je skôr Mesiac a v podstate Mars ako činnosť. Ale schopnosť ukrývať ho v sebe, to je Venuša.

Ženský princíp (ŽP) bude teda v spočinutí. V odovzdanosti, v schopnosti byť. Byť, stáť na mieste a prijímať.

Poďme sa teraz pozrieť na znamenia zvieratníka, ktoré, podľa kníh, ktoré som o tom čítal, sú striedavo "mužské" a "ženské", pričom začínajú "mužským" Baranom. Prejdem si ich jedno po druhom a pokúsim sa dať si do súladu to, čo o týchto znameniach už viem z inej stránky s tým, ktorý z princípov je im pripisovaný.

Baran. Mužský princíp. Vcelku pochopiteľná záležitosť. Vládne mu Mars, tým pádom je to znamenie činnosti, znamenie počiatku. Počiatok je vždy činnosť. MP je tu plný energie, radosti z počínania nových vecí, teda skôr v duchovnej oblasti, pretože k počínaniu nových vecí je treba oduševnenie a určitý základ vzatý z ducha. Veď keď ešte nič nie je urobené, všetko sa len začína, existuje tu len duchovný podnet. Taký je teda MP v Baranovi - plamenný, rozhodný, priamočiary, neobzerajúci sa späť ani na boky, vedomý si svojej sily a konajúci s duchovným požehnaním.

Býk. ŽP. Akýže je Býk ženský? Tým, že sa baran zastavil a prelial do výsledkov? Azda by som to mal tak chápať.
Budem to teda v ďalšom stavať do extrémov, že MP i ŽP sú v daných znameniach čisté, čo zrejme nie sú, sú asi len prevažujúce, čo je rozdiel. Ale nech, ja to povediem do krajnosti.
Teda spočinutie. Býk sa zastavil a užíva si plody Baranskej práce. Tu je ŽP užívajúci si. Má mnoho toho, čo je už vytvorené, stačí si len vziať.

Blíženci. Zvláštna poloha pre MP. Čo za činnosť im prisúdim? Činnosť myslenia, činnosť komunikácie. Rozbehnúť sa ľahko ako vánok a hľadať ľudí. Predávať, ponúkať, rozprávať, presviedčať, poslúžiť, i keď len na chvíľu a potom zase behom svetom. MP je tu nekoncentrovaný, je trochu pojašený a svojou podstatou nie moc "chlapský". Je do vetra. Ale koná. Ako Baranský MP, ani on nič nedovedie do konca, ale je to iné. Baranský MP žije z princípov, duchovné princípy mu velia počať nové veci a hrnúť ich pred sebou, kým ich niekto iný nepreberie, aby ich dokončil. Blíženecký MP je roztopašný, nevadí mu, ak sa práca nedokončí. Nechá ju tak a pripojí sa hocikde inde. Nie je pri začiatkoch vecí. Prichádza k veciam už začatým, prinesie nové pohľady, nové myšlienky a odíde inšpirovať inam.

Rak. Spočinutie v rodine. ŽP je tu ochranný. Prijíma do seba celú rodinu, každého jej člena a chce ich vlastniť. Obetovať sa im, ale s tým, že mu patria.

Lev. Slnko ako vládca Leva mení MP na statočnosť. Levie srdce, to nie je marsický Baran, hotový za princípy okamžite tasiť meč a rozhŕňať cestu, ani rýchly a nestály Blíženec. Tu MP koná s nadhľadom a s neochvejnou statočnosťou. Alebo tiež s pýchou a vystatovačnosťou. Slnečný MP je skrátka Ja, je to centrum, egoizmus. Koná ovplyvnený celkom. Buď sa chce všetkým ukázať a očariť ich alebo všetkých zharmonizovať, to záleží na kvalite.

Panna. Ťažko tu posúdiť, kde je tu nečinnosť, spočinutie a prijímanie, tak ako som to definoval vyššie. Panna usporadúva, čiže koná. Myslí a harmonizuje. Ako tu mám nájsť ŽP? Skúsim. Panna je zdravie, pracovitosť, poriadok, služba. Obrátim to na ŽP, čiže pasivitu a dostanem - ochota prijať pracovné povinnosti, túžba po poriadku, z poriadku vyvstávajúce zdravie. Teda ŽP je tu v slovách ochota, pripravenosť, vnútorný poriadok, vnútorná čistota. ŽP Merkúra.

Váhy. To je zaujímavé, že Váhy sú pozitívne, teda mužské znamenie. To poukazuje na to, že o rovnováhu je treba bojovať, udržiavať ju. Tu je MP aktívny len vtedy, ak sa niečo vychýli z rovnovážnej polohy. Akoby pokračovanie Panny. Panna pripravená, s vedomím vnútorného poriadku a následne Váhy, ktoré túto harmóniu činne nastoľujú, vyvažujú svet. Vládne im Venuša a MP je tu teda Venušanským MP-om. Je to činnosť k dosiahnutiu harmónie, činnosť vedúca k tomu, aby sa už nemuselo nič konať. Činnosť mužského princípu, ktorá vedie k nastoleniu princípu ženského.

Škorpión. Opak predchádzajúceho. ŽP Marsu. Škorpión-Orol. Čo s tým? Keď obrátim predchádzajúci princíp, mal by to byť ŽP, ktorý povedie k nastoleniu MP, čiže nečinnosť, ktorá povedie k potrebe činnosti. Áno, to by mohlo byť. Nečinnosť, napĺňanie sa duchom, božskými princípmi a pravdami tak, aby sme boli schopní božských činov. ŽP je tu teda v prijímaní božieho slova, otváraní sa nebesám.

Strelec. MP bez problémov. Strelec koná. Vystreľuje božské princípy prijaté Škopriónom do okolia. Vládne mu Jupiter a teda MP je tu múdry, konajúci z vyšších princípov. Aplikuje múdrosť do sveta. To ide dosť ťažko v bežnej materiálnej rovine a tak často prechádza na rovinu vyššiu, náboženstvo, filozofie, v ktorých koná a uplatňuje svoju múdrosť.

Kozorožec. ŽP si tu môžem predstaviť ako strnulosť. Do všetkej tej Strelcovej múdrosti teraz prijíma hmotu. Život sa akoby zastavuje. Ženský princíp je tu v nepohnutí, sedí na kameni a svet plynie iba kdesi inde. Tu sa zastavil ako život, tak i osud. Je to tu všetko v plnej sile, ale nečinné. Určite je v tomto ŽP veľa múdrosti, ale málo fantázie. Povedal by som, že tu je ženský princíp Smrť.

Vodnár. MP sa tu prejavuje prekročením za smrť, povedal by som znovuzrodením v duchu. Telo síce zostáva mŕtve, ale duch je plný nových podnetov a prenáša ich na celý svet. Koná z nepochopiteľných princípov, pretože koná mimo telo, ktoré je mŕtve. Chce zmeniť celý svet, ale seba nie, pretože načo niečo meniť na mŕtvole? MP prináša množstvo podnetov, ale je nepraktický, nepozná fyzickú realitu a tak koná mimo ňu.

Ryby. Jupiterský ŽP. Čo je v Jupiterovi ženské? Nazvime to napríklad ženská múdrosť. Ale ako dať tomu tú pasivitu? Bude to skrývanie sa. Tu je ŽP nie otvorený, tu neprijíma. Je to skrytie sa v tme, v kúte a žitie len vo vlastnej fantázii. Teda ŽP tu neprijíma nič zo sveta. Ostatne, ten je i tak ešte mŕtvy od čias Kozorožca a Vodnára. Je ale naozaj mŕtvy? Ale vôbec nie, len sa premenil. Hmotný svet sa transponoval na niečo, čo sa hlási, že sa znovu objaví. Hmotný svet teraz obsadil ríšu fantázie. Nie je celkom skutočný, ale kdesi je. A je v ňom niečo, pre čo sa oplatí o ňom snívať. Ale i tak tu musí byť nejaké prijímanie, pretože z akých princípov by potom konal Baranský MP? Baranský MP musí konať z princípov, ktoré prijal Rybí ŽP. A vypadá to tak, že Rybí ŽP prijíma tie princípy, ktoré rozlieval Vodnár. Teda múdrosť nie čisto božskú, pretože tú prijíma Škorpión, ale múdrosť božsko-pozemskú, múdrosť celého kruhu prežitú Kozorožcom a prenesenú do ideí Vodnárom, múdrosť človeka - anjela. Rybí ŽP teda v sebe má všetko toto a nevie, čo si s tým počať. Skrýva sa osamote, pretože pociťuje svoju bezmocnosť, neschopnosť niečo s tým urobiť. Ale súčasne sa preniká fantáziou, aké by to bolo krásne s tým niečo urobiť, nájsť nejaké riešenie, aby to prinieslo plody. Lenže ŽP nemôže nájsť riešenie a tak len sníva a prežíva niečo, čo ani dobre nechápe. Je to všetko v takých krásnych zárodkoch a je možné si vyfantazírovať také krásne pokračovania, len akosi nieto síl k činu. Čo je to vlastne čin? Veď ŽP o ňom nič nevie, vie ho iba prijať a poznať, že je krásny. A tak musí prísť MP v Baranovi a všetky tie nejasné tušenia Rybieho ŽP začať uskutočňovať.
Teraz aj vidím, prečo Baranský MP nič nedovedie do konca. Odkiaľ by mohol vedieť, ako sa to má skončiť? Veď Rybí ŽP to nemohol tak ďaleko prepracovať! Spracoval iba podnety, jasné východiská s nejasným koncom. To Strelecký MP - ten pozná konce. Škorpiónsky ŽP prijal božské slovo a to je niečo iné, než fantázia Rybieho ŽP. Lenže svet sa zrejme pohýna vpred fantáziou, a nie Božskou dokonalosťou, či ako to mám povedať.

Mal som písať o tom, čo si predstavujem pod mužským a ženským princípom v človeku. Možno som písal o všeličom inom, ale nech. Bolo to celkom zaujímavé, aspoň pre mňa.

Namiesto záveru:

Zvládli ste do dočítať do konca? Máte k tomu výhrady či dodatky? Nebojte sa ozvať. Veď debata o týchto veciach nemusí byť na škodu. A nielen o nich. Ale ešte by som rád povedal, prečo vlastne som si zvolil práve túto tému ako prvú, s ktorou vyjdem na verejnosť. Občas sa pokúšam vyčítať niečo z tých astrologických obrázkov a nie je to pre mňa vôbec ľahké. Ale po tom, ako som si vnútorne prešiel tému, ktorú Vám tu predkladám, zopár vecí sa mi ozrejmilo, získal som akýsi nový pohľad a dosť často ho teraz využívam. Skrátka, myslel som si, že keď to pomohlo mne, mohlo by to i iným.
Nabudúce napíšem o tom, ako sa to dá použiť v konkrétnom prípade, na konkrétnom horoskope .naspäť