Tu by som rád uvádzal korekcie verejne dostupných prekladov antropozofických spisov, ak na také prídem.


GA10, Poznávanie vyšších svetov, Sophia 1997
GA155/10, Anthroposofie a křesťanství, Písek
GA240/8, O vývoji duchovních bytostí v souvislosti s lidstvem, Písek

naspäť