10.7.2021:
- pridaný preklad:Kapitola III - Spaľovacie motory (9. ročník), (Mackensen)

12.10.2018:
- pridaný preklad:Rudolf Steiner - BAZILEJSKÝ PEDAGOGICKÝ KURZ - GA301 - 3. prednáška

16.7.2018:
- pridaný preklad:Rudolf Steiner - BAZILEJSKÝ PEDAGOGICKÝ KURZ - GA301 - 2. prednáška

16.7.2018:
- pridaný preklad:Rudolf Steiner - BAZILEJSKÝ PEDAGOGICKÝ KURZ - GA301 - 1. prednáška

8.4.2018:
- pridaný preklad: O vyučovaní počtov (Rudolf Steiner, úryvok z prednášky)

8.4.2018:
- pridaný preklad Slavomíra Lichvára: Príhovor Rudolfa Steinera pri príležitosti Vianočnej slávnosti waldorfskej školy v Stuttgarte.

19.2.2017:
- pridané preklady rozprávok od Michaela Ende: Tranquilla Trampeltreu a Snožrútiček

28.12.2016:
- pridaný preklad Rudolf Steiner: Poslanie Michaelovo, 7.prednáška (z GA 194)

15.9.2015:
- pridaný preklad Rudolf Steiner: Poslanie Michaelovo, 8.prednáška (z GA 194)

8.9.2014:
- pridaný preklad prvej kapitoly z GA 45: Antroposofia, fragment (Charakter antroposofie)

1.8.2014:
- pridaný preklad Rudolf Steiner: Poslanie Michaelovo, 6.prednáška (z GA 194)

30.8.2013:
- pridaný preklad Rudolf Steiner: Poslanie Michaelovo, 3.prednáška (z GA 194)

1.11.2011:
- pridaný preklad Škola v Silicon Valley, ktorá nepočítačuje

19.12.2010:
- pridaný preklad Rudolf Steiner: Práca Ja na dieťati (z GA 127)

30.8.2010:
- pridaný preklad Rudolf Steiner: O správe pedagogických zariadení (z GA 23)

9.5.2010:
- pridaná úvaha Slavomíra Lichvára Úloha individuality v spoločnosti

2.1.2010:
- pridaná úvaha Slavomíra Lichvára Ľudskosť na báze poznania

21.11.2009:
- pridaný oznam o iniciatíve: Čo máme spoločné

7.11.2009:
- pridaná nová úvaha: 4 Kroky - O jednej z foriem štúdia antroposofických textov

31.7.2009:
- pridaný nový preklad: Druhý diel: Slobodná vysoká škola pre duchovnú vedu. Analýza a perspektívy aktuálneho stavu, od Heinza Zimmermanna

20.7.2009:
- pridaný nový preklad: Rudolf Steiner: Sviatok Troch kráľov

12.7.2008:
- Doplnený preklad smerníc č. 4 a 5.

25.7.2007:
- vytvorená nová verzia korekcií aj s doplnenými novými opravami, napríklad aj s jednou vetou v Poznávaní vyšších svetov od Sophie.

25.7.2007:
- doplnený preklad Petra Poláka: "Pietro Archiati - Radikálna odlišnosť kresťanskej trojice"

26.12.2006:
- doplnený preklad Petra Poláka "Manfred Seyfert-Landraf : Islam a rozvoj moderného vedomia"

9.12.2006:
- doplnená úvaha "Obyčajný svet - náčrt Sci-Fi poviedky"

2.12.2006:
- doplnená úvaha "Myšlienka o závere"

29.10.2006:
- doplnená reakcia na proti-waldorfské a proti-antroposofické články v časopise .týždeň zo dňa 23.októbra 2006

1.5.2006:
- doplnený preklad mantrickej básne Rudolfa Steinera Základný kameň antroposofickej spoločnosti

16.3.2006:
- doplnený postupný preklad didaktiky fyziky pre základné školy od Mackensena

16.1.2006:
- doplnený preklad krátkeho úryvku R. Steinera z GA109 o podmienkach bádania v duchovných svetoch

4.11.2005:
- doplnený preklad Steinerovej prednášky Rudolf Steiner: Ľudský život z hľadiska duchovnej vedy (antroposofie)

24.9.2005:
- slovo "rečňovanka" zmenené na "prípoveď".

27.2.2005:
- doplnený preklad Steinerovho článku Duchovná veda ako antroposofia a súčasná teória poznania

26.8.2004:
- doplnené noty na nové piesne

9.6.2004:
- doplnené noty na Kánon o světle

10.5.2004:
- doplnený link na aktuality Českej antroposofickej spoločnosti

26.3.2004:
- doplnený preklad Steinerovho článku Utajovanie nadzmyslových poznatkov v dávnejších dobách a ich terajšie zverejňovanie

9.2.2004:
- stránka presunutá i presmerovaná z host.sk na www.mujweb.cz/www/blaschke/antropozof

7.12.2003:
- doplnený odkaz na stránku o eurytmii - www.eurytmia.sk

20.11.2003:
- doplnená priehradka Noty.
- doplnený preklad článku Georga Maiera o inom pohľade na optiku a svetlo Svetlo v húštine nedorozumení

9.7.2003:
- doplnený preklad Steinerovej prednášky Pospolitosť nad nami-Kristus v nás

16.3.2003:
- doplnený odkaz Opravte si..., s opravami prekladov antroposofickej literatúry

28.11.2002:
- pridaný link na archív Rudolfa Steinera - www.elib.com
- zmenený tretí verš Rannej rečňovanky
- doplnený prehľad aktualizácií na úvodnej stránke


naspäť