Rudolf Steiner: Poznávanie vyšších svetov

GA 10, vydala Sophia v roku 1997, preklad: Antropozofická spoločnosť, Bratislava 1993

Str.106, 11.riadok 2.odseku
Po svojom vlastnom oslobodení už nemôže pre seba získať nijaké nové sily zo zmyslového sveta. Ak predsa len venuje svoje úsilie vlastnej slobode, zrieka sa všetkých plodov dejiska svojho účinkovania.

Orginál:
Für sich selbst kann er nach seiner Befreiung aus der Sinnenwelt keine neuen Kräfte mehr gewinnen. Stellt er ihr seine Arbeit doch zur Verfü­gung, so geschieht es mit dem Verzicht, aus der Stätte seines ferne­ren Wirkens selbst für sich noch etwas zu holen.

Teda má byť:
Po svojom vlastnom oslobodení už nemôže pre seba získať nijaké nové sily zo zmyslového sveta. Ak však svoju prácu predsa len postaví do jeho služieb, deje sa tak so zrieknutím sa toho, že by z miesta jeho ďalšieho pôsobenia sám pre seba mohol ešte niečo získať.
naspäť