Vitajte na mojej stránke,
venovanej prekladom a úvahám vo vzťahu k antroposofiiPár slov úvodom
Táto stránka možno pôsobí trochu chaoticky. Obsahuje texty a obrázky bez nejakého zvláštneho vysvetlenia, z akých základov tieto vychádzajú a o čo sa opierajú. Jej obsah i forma je však obrazom toho, ako sa prvotná myšlienka, uverejniť na internete moje vlastné životné snaženia postupne stávala a stáva realitou.

Je to tak, že sa mi časom, pri záujme o antroposofiu, nazbieralo v počítači viacero mojich prekladov i špeciálnych súborov z rôznych zdrojov, a tak som si povedal, že je škoda, že nie sú voľne prístupné viacerým. Že možno by niekomu pomohli, že možno niekto práve nejakú takú informáciu niekde hľadá. A tak som vytvoril túto stránku a podával na ňu zopár článkov.

Kto pocíti potrebu zistiť, akých zdrojov sa vlastne obsah stránky dotýka, môže skúsiť hľadať cez odkazy, linky a dôjsť tak k množstvu informácií o antroposofii, waldorfských školách a podobne.

Ja zatiaľ zostávam pri tomto "zlomkovom" stave svojej stránky, no určite ma poteší akákoľvek Vaša pripomienka či návrh na jej vylepšenie


Čo tu môžete nájsť:

Iniciatíva Čo máme spoločné
Moje preklady z nemčiny: Záležitosti, vzťahujúce sa k Antroposofickej spoločnosti a jej Vianočnému zjazdu
Iné moje preklady
Preklady mojich priateľov
Úvahy a reakcie na rôzne témy, moje i iných
postupný preklad didaktiky fyziky od Mackensena
Linky
Fonty na stiahnutie
Opravte si...
Noty


Poznámky

11.marca 2004 - Od dobrého priateľa som dostal výzvu, aby som vôbec neuverejňoval svoje preklady Steinera na internete a od iného priateľa mi boli vysvetlené niektoré pohľady, ako je vraj možné takýmto zverejňovaním škodiť antroposofii.

Zatiaľ som nedošiel k rozhodnutiu, že by som prestal takto uverejňovať svoje preklady.

Internet sa stal súčasťou našej civilizácie. Napriek tomu má i množstvo záludností. Jednou z nich napríklad môže byť skutočnosť, že verejná počítačová sieť je ľahko napadnuteľná a zneužiteľná kýmkoľvek. A pravdou je i to, že články a preklady, ktoré tu zverejňujem, moc často nekontrolujem.
A preto (ale nielen preto) prosím, čítajte tu uverejnený obsah pozorne a s kritickým myslením. Od okamihu, kedy napríklad Rudolf Steiner svoje slová vyslovil, prešli tieto mnohými procesmi - od zapisovania stenografmi až po moju snahu o preklad do iného jazyka. A preto počítajte s tým, že sa v textoch môžu vyskytovať chyby.

Ak budete mať pocit, že čítate niečo, čo nedáva zmysel, napíšte mi, tak najlepšie môžeme spoločne dospieť k tomu, že informácie tu zverejnené nebudú ľudí zavádzať.

Ďakujem za pochopenie.

-9.septembra 2003 - Hoci venujem prekladom maximálnu pozornosť, uvedomujem si, že som omylný. Preto, ak by niekto mal nejaké výhrady voči nejakému prekladu, budem rád, ak sa ozve a môžeme potom nad orginálnym textom vydiskutovať prípadné nepresnosti.


Robert Blaschke,
správca stránky
robert(bodka)blaschke(zavináč)zoznam(bodka)skDátum poslednej aktualizácie: 10.7.2021